Forsikringsdækket psykologhjælp

Mange er ikke opmærksomme på, at de har en forsikring der dækker psykologhjælp.

 

Sygesikringen vs. Sygeforsikringen Danmark


Hvad er forskellen imellem Sygesikringen og Sygeforsikringen. Det gule sygesikringsbevis er et bevis på, at vi er med i den offentlige sygesikring. Den praktiserende læge har overenskomst med sygesikringen, og det gule sygesikringsbevis anvendes til, at legitimere os hos egen læge. Hvis vi får en henvisning til psykologhjælp fra lægen, kan vi få tilskud fra Sygesikringen, hvis psykologen har Ydernummer. Læs mere om ydernummer her.
Sygeforsikringen er en forsikring som vi aktivt har tegnet, og som vi betaler til løbende for, at vi kan være medlem af den. Sygeforsikringen Danmark giver et tilskud til psykologhjælp. Tilskuddet udgør dog kun en mindre del af psykologhonoraret. Læs mere om tilskud til psykologhjælp hos Sygeforsikringen Danmark.
De 11 betingelser for en lægehenvisning til psykolog.

Forsikring

 

Dækker min forsikring psykologhjælp?


I din forsikringspolice kan du læse, hvordan du er dækket af din forsikring. Din forsikringspolice ligger ofte på dit forsikringsselskabs hjemmeside, hvor du ofte kan logge dig ind med Nem ID. Her kan du finde og læse din forsikringspolice. Er du i tvivl, så ring til forsikringsselskabet. Har du en forsikring igennem dit arbejde, så er det ikke altid, at du selv har adgang til forsikringspolicen. Her kan du spørge din fællestillidsmand på arbejdspladsen om han hun kan hjælpe dig. Det er altid en god ide, at undersøge hvilke rettigheder du har.
Dækker min forsikringer hele psykologhonoraret?
Bortset fra Sygeforsikringen Danmark så dækker de fleste forsikringer hele psykologhonoraret. Men de fleste forsikringer har en maximal betaling pr. konsultation, og de fleste forsikringer har også et maksimum antal psykologkonsultationer.

 

Skal jeg bruge min forsikring eller få tilskud fra Sygesikringen?


Hvis du har en forsikring der dækker hele psykologhonoraret, så vil det være oplagt at vælge din forsikring. Da tilskud med en lægehenvisning kun dækker psykologhonoraret delvist, den resterende del at psykologhonoraret skal du selv betale.
Bruger du din forsikring, så undgår du de lange ventetider hos psykologer med ydernummer. Når du bruger din forsikring, så skal psykologen ikke have ydernummer. På den måde undgår du de lange ventetider hos psykologer med ydernummer. Herudover kan du også vælge din psykolog mere frit.

forsikring

 

Har jeg frit valg af psykolog, når jeg bruger min forsikring?


Nogle forsikringer er tegnet således, at man skal vælge en psykolog fra forsikringsselskabets psykolognetværk. Andre forsikringer er tegnet således, at du har frit valg af psykolog. Sidstnævnte har typisk en højere præmie. Den højere præmie ved selvvalgt psykolog skyldes, at der er en lavere afregning imellem forsikringsselskabet og de psykologer der er i forsikringsselskabets netværk. (Forsikringsselskaber benytter ofte netværksfirmaer, der administrere psykolognetværket). Nogle gange kan du forhandle med forsikringsselskabet og psykologen således, at psykologen får det honorar, som psykologen i netværket får.