Lægehenvisning til psykolog

Betingelser for at få en lægehenvisning til psykologhjælp:

Læs om de formelle krav til en lægehenvisning på nedenstående links. Det er altid en fordel, at kende ens rettigheder samt de krav der stilles for at modtage en ydelse.
De 11 henvisningsårsager. ⇒ Uddybning af de 11 henvisningsårsager. ⇒ www.retsinformation.dk

Hvorfor ønsker klienten en lægehenvisning?

En lægehenvisning til psykologbehandling gør det muligt, at få betalt størstedelen af psykologhonoraret. For af du kan få tilskud, så skal psykologen have ydernummer. Motivet for at få en lægehenvisning til psykologhjælp er økonomi, det er langt fra alle der har råd til selv at betale for et terapiforløb.

Lægehenvisning

 

Hvorfor er der lang ventetid hos psykologen?


Der er ikke lang ventetid til psykologhjælp generelt, da udbuddet af psykologer er større end efterspørgslen. Udbuddet af psykologer med ydernummer er mindre end efterspørgslen, det har ført til en ventetid på 3 til 5 mdr.

En lægehenvisning kan give længere ventetid hos psykologen?

Det honorar som psykologen får refunderet fra Sygesikringen er lavere end det honorar som psykologen får fra de kunder der betaler selv. Derfor kan psykologen have et incitament til, at prioritere de klienter der betaler selv, på bekostning af de klienter der har en lægehenvisning. Af samme grund, er der et krav om en minimums omsætning på 150.000,- kr. om året på ydernummer klienter hos psykologer der har overenskomst med Sygesikringen.

 

Skal jeg vælge at betale psykologhonoraret selv?

Hvis du ikke har råd til at betale dine psykologsamtaler selv, så er beslutningen enkel, så er du nød til at prøve, om du kan få en lægehenvisning med henblik på at få psykologhonoraret betalt. Der er ingen grund til, at få økonomiske problemer oven i de psykiske udfordringer. Men hvorfor er der nogen, der vælger selv at betale for psykologhjælp, når de kan få tilskud til behandlingen? Nogen vælger at betale selv, fordi de ikke ønsker, at det skal fremgå af deres journal, at de har fået en henvisning til psykologhjælp. Her udover gives der kun lægehenvisning til psykologhjælp ved udvalgte psykologiske lidelser. Frit valg af psykolog er væsentligt for mange. Derfor er der mange, der selv vælger at betale for deres psykoterapi.

lægehenvisning

 

Fordele ved at betale psykologhonoraret selv.


Betaler du selv, så er der ikke en henvisning der diktere rammerne for hvad du kan arbejde med. Når en psykolog tildeles et ydernummer, sker det udelukkende på baggrund af en skriftlig ansøgning, der er ingen form for ansættelsessamtale. I tildelingen af ydernummer, vurderes psykologens personlige fremtrædelse derfor ikke, og proceduren beskytter ikke klienterne imod, at psykologer med uhensigtsmæssige personlighedstræk får ydernummer. Der er ikke så mange ydernummer psykologer at vælge imellem, og der er 3 til 5 måneders ventetid. Derfor er der sjældent muligt, at få en for samtale hos flere psykologer for på den måde, at vælge den psykolog der passer bedst til ens behov. Læs også om forsikringsbetalt psykologhjælp.