Værdigrundlaget og formålet med hjemmesiden

Værdigrundlaget er det sæt af værdier der er gældende for websitet

Værdigrundlaget for hjemmesiden

Formålet med hjemmesiden er, at give dig nem adgang til værdifuld viden for dig, vedrørende de økonomiske muligheder der er i forbindelse med finansiering af et terapiforløb. Du skal kende rammen for dit terapiforløb for få en tryg opstart og et godt resultat.
Formålet med websitet:
Vi ønsker, at bidrage med viden og overvejelser i forhold til opstart af et terapeutisk forløb. Din beslutningsproces vil være påvirket af din økonomiske situation.
Din livssituation kan være præget af
1) En stram økonomi og påtrængende psykologiske udfordringer og problemer.
2) En god og robust økonomi og psykologiske udfordringer og problemer eller et ønske om personlig udvikling.

Psykiske udfordringer og økonomiske problemer:

Det er ikke hensigtsmæssigt, at psykologiske udfordringer og problemer bliver afløst af økonomiske problemer. Derfor vil det være fornuftigt, at du også overvejer de økonomske implikationer ved at starte et terapiforløb. Hvis Økonomien er så solid, at økonomi ikke er noget issue. Så vil spørgsmålet ofte være, hvor du finder den bedst kvalificerede psykolog for dig.

Værdigrundlaget giver dig et overblik

På forsiden kan du få et overblik over og indblik i de forskellige muligheder der er, for tilskud til og betaling af psykologhjælp. På de øvrige sider kan du få en uddybning af dine muligheder.

Overvejelser vedr. lægehenvisning og ydernummer

Værdigrundlaget er at give dig viden om det, som du skal være opmærksom på. Og indsigt i hvad du skal undersøge og det du skal spørge om.

Overvejelser vedr. forsikrings betalt psykologhjælp

Du skal kende forsikringsbetingelserne, så du kender dine rettigheder. Du skal også vide, at der kan findes en individuel løsning der passer bedre for dig.

værdigrundlaget

Værdigrundlaget er, at tilgodese dig og dine interesser og behov.

Denne hjemmeside beriger med inspiration og nyttig viden. Du kan også finde nyttig viden og inspiration andre steder. Det er også vigtig viden, at det ikke kun handler om økonomi. Et terapiforløb handler også om valg af psykolog. fx på “Find din psykologklinik i Silkeborg” Værdigrundlaget handler om at varetage dine interesser, det tema kan du også læs om på siden “privatlivspolitik”.